En anarkistisk präst och Sara Danius diskuterar borgares rösträtt