Rebecca Weidmo Uvell diskuterar huruvida Black Panther ska förbjudas med Leif G. W. Persson